پرینت

ابلاغ تصویب نامه شماره: 63793/ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی ) به نرخ رسمی

. ارسال شده در اخبار داخلی

ابلاغ تصویب نامه شماره: 63793/ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی ) به نرخ رسمی

89940-1.jpg
89940-2.jpg
89940-3.jpg
89940-4.jpg

وضعیت صنعت فولاد آذربایجان شرقی

  • آذربایجان شرقی در بخش فولاد از نظر سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در رتبه نخست قرار دارد در همینصوص ۵۰ هزار میلیارد ریال توسط بخش های مختلف در سطح استان سرمایه گذاری شده که این اقدام اقتصادی و تولیدی می توانند زمینه های اشتغال را برای پنچ هزار نفر از کارجویان منطقه را فراهم کنند.
 
  • آذربایجان شرقی بعد از اصفهان و خوزستان رتبه سوم در تولید فولاد کشور را دارد و ۸۵ درصد این تولیدات نیز توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.
 
  • تا کنون برای توسعه و تاسیس مراکز تولید فولاد در استان ۷۰ مجوز صادر شده که در صورت ثمربخش بودن و به نتیجه رسیدن تمام این مجوزها، تولید فولاد آذربایجان شرقی از شش میلیون تن به ۲۱ میلیون تن افزایش خواهد یافت.