برگزاری مجمع عمومی سالانه

برگزاری مجمع عمومی سالانه 
مجمع عمومی سال 96 انجمن فولاد آذربایجان در تاریخ 97/1/28 در محل هتل کایا لاله پارک تبریز برگزار گردید. این مجمع با حضور 13 عضو از تعداد 17 عضو انجمن جلسه به رسمیت شناخته شد که طی این جلسه صورت های مالی انجمن ارایه و تصویب گردید و همچنین طی انتخابات بازرس آقای مسعود امامی با 12 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای روشن رنجبر صباغ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.