دومین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان

دومین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان در مورخه 95/10/06 در محل کارخانه فولاد مهر سهند واقع شهرک صنعتی سلیمی- انتهای خیابان اصلی با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره به ترتیب آقایان مهندس کریم رحیمی ، عبدالحسین محجل امامی  ، یعقوب تقی زاده ، غلامرضا سروی ، ابراهیم بهاری تشکیل گردید...

تصمیمات متاخذه در این جلسه به شرح ذیل میباشد:
  • تهیه لیست جامع و کامل ازتولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان
  • هماهنگی با دبیر انجمن صنایع همگن متالورژی استان در خصوص نحوه همکاری و تبادل اطلاعات دوانجمن
  • انجام مذاکرات لازم با تولید کنندگان صنایع نسوز که جزء صنایع وابسته به فولاد می باشند جهت عضویت درانجمن
  • اقدامات مقتضی جهت حضور در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد کشور (تهیه پیش نویس بروشور)
  • تهیه متن مناسب برای دعوت ازاعضای جدید برای عضویت درانجمن ورایزنی در این خصوص (تور صنعتی - سمپوزیوم)
  • بازنگری درلوگو انجمن
  • اطلاع رسانی و ثبت نام ازاعضای انجمن در خصوص نمایشگاه بین المللی تخصص فلزکاری(کلن و هانوفر)استانبول که در22/11/95 برگزار خواهد شد (لازم بذکر است این تورصنعتی با حمایت اداره شهرکهای صنعتی برگزار میگردد.)
  • معرفی جناب آقای عبدالحسین محجل امامی جهت عضویت در کانون کارفرمایان استان
  • بررسی شرایط نمایندگان در شورای حل اختلاف اداره کار و اداره امور مالیاتی