مراسم سالروز تشکیل انجمن فولاد استان برگزار گردید...

پیرو دعوت از اعضای انجمن, تعدادی از فعالان صنعت فولاد و صنایع وابسته و همچنین مدعوین حوزه دانشگاه و سازمان های دولتی مراسم سالروز تشکیل انجمن فولاد استان در تاریخ 28 مهرماه در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید...
این مراسم ابتدا با تلاوت آیاتی از قرآن مجید عطرآگین سپس با خوش آمدگویی رئیس انجمن به حاضرین در جلسه آغاز گردید.

گزارشی از مهمترین اقدامات هیئت مدیره در طی یکسال گذشته، شرایط حاکم بر فضای تشکّلی، لزوم همگرایی و هم افزایی از طریق فراگیر شدن انجمن ها و ارتباط متقابل اعضا با انجمن از جمله مطالب آقای رسولی بود. سخنران بعدی مراسم جناب آقای مهندس نظری کارشناس خبره سازمان صنعت، معدن و تجارت بود که درخصوص لزوم طرح مطالبات صنفی بصورت تخصصی و از طریق تشکّل ها و کسب شناخت از فضای کسب و کار و به دنبال آن طرح مطالب کارشناسی جهت دفاع از حقوق صنفی نزد مراجع تصمیم گیر مطالبی را بیان نمودند.

در ادامه آقایان دکتر قاسمی و مهندس زبیری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تبریز در مورد لزوم ارتباط صنعت با دانشگاه و استفاده متقابل از ظرفیت های طرفین توآم با پیشنهاد تاسیس دفتر انجمن در محل دانشگاه تبریز به ایراد سخنرانی پرداختند. قسمت پایانی برنامه طرح نقطه نظرات حاضرین و مباحث فنی بود که در برخی موارد نیز با پاسخگویی اعضای هیئت علمی مواجه گردید.