تقویم همایش و نمایشگاه های خارجی

 • a1

              07-09 october
  location : Dusseldorf, Germany
  زمان : 15-17 مهر
  مکان : آلمان ،دسلدرف
 • ifex
  07-09 february
  location : Mahatman mandir,INDIA
  زمان : 18-20 بهمن 
  مکان : هند، ماندیر
 • gifa
  16-20 June
  location : Dusseldorf, Germany
  زمان : 26 خرداد
  مکان : آلمان ، دسلدرف
 • euroguss
  14-16 January
  location : Nurnberg, Germany
  زمان : 24-26 دی
  مکان : آلمان، نرنبرگ
 • expoaluminio
  01 april
  location :Sao paulo, Brazil
  زمان : 12 فروردین
  مکان : برزیل، ساوپولو
 • ffp
  18-19 Februray
  location : Duisburg, Germany
  زمان : 29 بهمن
  مکان: آلمان، دیوس برگ
 • ifce
  01-03 December
  location : Lahore, Pakistan
  زمان : 10-12 شهریور
  مکان :پاکستان، لاهور
 • indometal
  11-13 December
  location : Jakarta, Indonesia
  زمان : 20-22 آذر
  مکان : اندونزیا ، جاکارتا
 • metallurgy
  03-06 June
  location : Moscow, Russia
  زمان : 13-16 خرداد
  مکان : روسیه، مسکو
 • OGI
  24-25 April
  location : Bad ischl, Ostrerreich
  زمان : 4-5 اردیبهشت
  مکان : آلمان
 • metav
  11-15 March
  location : Dusseldorf, Germany
  زمان : 20-24 اسفند
  مکان : آلمان ، دسلدرف
 • paint expo
  08-11 April
  location : Karlsruhe, Germany
  زمان : 19-22 فروردین
  مکان : آلمان
 • parts2clean
  24-26 June
  location : Stuttgart,Germany
  زمان : 3-5 تیر
  مکان : آلمان، استاگرات
 • fa
  May 19-22
  location : Beijing, China
  زمان : 29 اردیبهشت- 1 خرداد
  مکان : چین، بیجینگ
 • metal steel
  April 07-10
  location : Jeddah , Saudi Arabia
  زمان : 18-21 فروردین
  مکان : عربستان، جده
 • iff
  september 26-27
  location : Brno,Czech Republic
  زمان : 4-5 مهر
  مکان : جمهوری چک، برنو
 • portoroz
  september 17-19
  location : Portoroz, Slovenia
  زمان : 26-28 شهریور
  مکان : سلوانیا ، پرتورز

 • world foundry
  19-21 may
  location : Bilbao, Spain
  زمان : 29-31 شهریور
  مکان : اسپانیا
 • aluminium
  زمان : 31 شهریور- 2 مهر
  مکان : ابودبی
 • asian nickel
  زمان : 1-2 مهر
  مکان : اندونزیا، جاکارتا
 • asian pallets
  زمان : 17-18 تیر
  مکان : سنگاپور
 • chromite 2014
  زمان : 11-12 شهریور
  مکان : آفریقای جنوبی
 • copper concentrates
  زمان : 24-25 مهر
  مکان : لندن
 • copper recycling
  زمان : 27-29 خرداد
  مکان :سوئد
 • ferro alloys
  زمان : 18-20 آبان
  مکان : اسپانیا ،بارسلونا
 • floorspar
  زمان : 20-23 آبان
  مکان: امریکا ، میامی
 • frac sands
  زمان : 1-2 مهر
  مکان: امریکا، مناپلیس
 • galvanizing
  زمان : 19-20 شهریور
  مکان : ابودبی
 • international iron
  زمان : 3-5 تیر
  مکان : سوئد
 • international stainless
  زمان : 11-13 شهریور
  مکان : ترکیه، استانبول
 • international steel
  زمان : 8-9 سپتامبر(17-18 شهریور)
  مکان : ابودبی
 • steel scrap
  زمان : 10-11 سپتامبر (19-20 شهوریور)
  مکان : امریکا
 • molybdenum
  زمان : 27 نوامبر (18 آبان)
  مکان : چین، شانگهای

 • AAT
  زمان : 11-13 سپتامبر(20-22 شهریور)
  مکان : ترکیه، استانبول
 • TMMDS
  زمان : 11-13 سپتامبر(20-22 شهریور)
  مکان : ترکیه، استانبول