منشور

با ایمان به خدای متعال و با الهام از آیه شریفه ((...أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ....))  تمام مساعی خود را در تحقق اهداف اساسنامه انجمن و نیل به اهداف ذیل الذکر بکار خواهیم بست :

  • حمایت منطقی از تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات کالاهای مشابه بنحوی که منافع مصرف کنندگان نیز رعایت گردد.
  • كمك به ارتقاء كيفيت محصولات فولادي و افزايش توان و مزيتهاي رقابتي اعضاء .
  • فراهم نمودن امکانات دستیابی اعضاء به اطلاعات به روز شده داخلی وخارجی
  • انجام اقدامات بهينه براي ارتقاء سطح بهره وري سازماني در مجموعه صنعت فولاد استان.
  • حركت در راستاي توسعه فرهنگ پژوهش و تحقيقات دانشگاهي و ميداني در حوزه صنعت فولاد استان.
  • حركت در راستاي تسهيل ساز و كارهاي كسب و كار و ايجاد بستر مناسب فعاليت براي اعضاي انجمن.
  • ارتقاء سطح دانش مديريتي و فنی اعضاء

 هیئت مدیره انجمن